Biblioteket (og bygget) stenger om
...
Takk for besøket,
og velkommen tilbake!